Solární ohřev vody

Jak zjistit, zda se solární systémy vyplatí? Na trhu je široká škála solárních systémů pro solární ohřev vody v různých cenách a kvalitě. Při rozhodování o koupi a výpočtu návratnosti tepelného solárního systému je nezbytné zohlednit zejména životnost solárního systému, která se při materiálech používaných v současnosti obvykle pohybuje v rozmezí 25 – 30 let.
Solárními zařízením nelze zajistit 100% pokrytí energetických potřeb rodinného domu na jeho vytápění ani na solární ohřev vody. Potřebná plocha kolektorů je však podstatně větší než pouze při přípravě teplé vody. Jedna z výhod, které mluví pro kolektory: Materiály a suroviny – jsou recyklovatelné, nebo v přírodě odbouratelné!

Pomocí solárního zařízení můžete i topit!

Zdá se vám, že investice do solárního zařízení pro solární ohřev vody je příliš vysoká a zbytečná? Pojďte s námi propočítat, jak by to bylo i s částečným vytápěním?

Posted by / Listopad 10, 2018
Posted in
Nezařazené